[et_pb_section bb_built=”1″ fullwidth=”on” background_color=”#738c72″ inner_shadow=”off” parallax=”off” parallax_method=”css” next_background_color=”#ffffff”][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ prev_background_color=”#738c72″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” background_size=”initial” _builder_version=”3.6″]

Algemene voorwaarden Hinck BV.

1.0 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hinck. De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Hinck.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Hinck garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Hinck kan kleur nuance afwijkingen ten gevolge van verschillen in gekalibreerde beeldschermen niet voorkomen.

2.0 Levering

2.1 De levering zal zo veel mogelijk op afgesproken leverdatum plaats vinden. De levertijden, zoals Hinck heeft opgegeven zijn indicatief en zijn waarschijnlijke doorlooptijden. Het overschrijden van de levertijd geeft de klant geen recht de koop te ontbinden en daarmee de order te annuleren. Indien de levering buitenproportioneel lang duurt, heeft de consument het recht de order te annuleren. Gedane betalingen zullen dan binnen 14 werkdagen worden teruggestort aan de klant. Indien de overeengekomen leverdatum niet gehaald kan worden, zal de klant zo spoedig mogelijk via telefoon of e-mail op de hoogte gesteld worden.

2.2 Alle leveringen geschieden door een door Hinck gekozen vervoerder.

3.0 Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, de opgegeven prijs blijft de prijs die de klant voor die specifieke order dient te betalen. Hinck behoudt zich het recht voor prijsaanpassingen door te voeren voor zover deze geen betrekking hebben op een reeds ontvangen order.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Mocht de prijs die de klant via de site samenstelt niet de juiste zijn, dan is de klant niet gehouden de order af te nemen.

4.0 Garantie

4.1 Hinck garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

4.2 De garantietermijn van Hinck komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan: 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

4.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door Hinck aangewezen service / reparatiediensten, herstel – of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

5.0 Overeenkomst

5.1 Selecteer het artikel van uw keuze, voeg deze toe aan de winkelwagen. Door het klikken op de button bestelling plaatsen met betaalverplichting, vind de overeenkomst plaats.

6.0 Afbeeldingen en specificaties

6.1 Alle afbeeldingen: foto’s, tekeningen etc. En (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van Hinck bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.0 Overmacht

7.1 Hinck is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, die in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze leveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstaking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp – of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.3 Hinck behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hinck gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8.0 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

8.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

9.0 Privacy Policy

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

–  Je domeinnaam
–  Je mailadres; je mailadres wordt alleen bewaard indien je zelf je mailadres aan ons communiceert.
–  De domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
–  Alle informatie wat betreft de pagina’s die je op onze site hebt bezocht.
–  Alle informatie die je vrijwillig aan ons hebt verstrekt.

Waarvoor wordt deze informatie gebruikt?

– De informatie is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en word daarna verwijderd*
Een voorbeeld hiervan is voor statistische doeleinden; voor de opbouw van onze statieken. Maar ook om de inhoud van de site aan te kunnen laten sluiten aan de wensen van onze bezoekers.
* Hinck bewaard de informatie zolang als nodig is voor deze interne doelen en onderzoek.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Heb je vragen over ons privacybeleid?
Per mail: customerservice@hinck.nl
Per telefoon: +31 202010880
Per brief: Sluispolderweg 17B, 1505 HJ Zaandam
 

Bij het plaatsen van een bestelling bewaren wij:
 
In het kader van onze dienstverlening legt Hinck gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er een bestelling wordt geplaatst. De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens, (waaronder naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer), geslacht, geboortedatum, opgegeven interesses, factuurgegevens, gegevens over betalingen, bestelde producten.

Wij verzamelen deze gegevens met de volgende doeleinden:

–  Als je een bestelling hebt geplaatst op onze webshop, om te kunnen factureren en leveren.
–  Voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om het aanbod aan te kunnen sluiten bij de vraag van onze klanten.

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, geef je toestemming tot gebruik van deze gegevens als hier boven beschreven.

Inzage en correctie van jouw gegevens;
Je persoonlijke gegevens kun je ten alle tijden bij ons opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. Dit kan per post; Hinck BV, Sluispolderweg 17B 1505 Zaandam. Of per mail; customerservice@hinck.nl

Beveiliging

 

Onze website is voorzien van de laatste beveiligingsupdates en is voorzien van een SSL-certificaat.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]