DISCLAIMER

Wij zijn altijd druk met de inhoud van onze shop. Het kan voorkomen dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of niet juist is, onze excuses hiervoor. Aan deze niet volledige of onjuiste informatie kunt je geen rechten ontlenen.

Prijswijzigingen en verkrijgbaarheid van onze producten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Ook behoudt Hinck zich het recht voor om de informatie op de site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Deze webshop met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten zijn eigendom van Hinck B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren, of op te slaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Hinck B.V. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.